ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด

ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน159 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จ 2558

นอร์ท 1,2,3 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน110 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จธันวาคม 2556

นอร์ท 4,5,6 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน120 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จตุลาคม 2557

นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน200 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จธันวาคม 2556

คอนโดอรสิริน The Next 1

เจ้าของงานบริษัท จิราชัย จำกัด
ผู้ควบคุมงานบริษัท จิราชัย จำกัด
มูลค่างาน150 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จพฤษภาคม 2557

อาคารจอดรถขนาด 9 ชั้น

เจ้าของงานคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
มูลค่างาน260 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2556

ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 24 ห้อง

เจ้าของงานโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน100 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.ลำปาง
วันแล้วเสร็จกันยายน 2554

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานBalfour Beatty Engineering Limited ประเทศอังกฤษ
มูลค่างาน50 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
วันแล้วเสร็จมกราคม 2538

สถานีไฟฟ้าย่อย เชียงใหม่ 4, ลำพูน 3, วังทอง

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานBalfour Beatty Engineering Limited ประเทศอังกฤษ
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จมกราคม 2543

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานAnglo Asia Projects and Engineering Ltd.
มูลค่างาน150 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันแล้วเสร็จพฤษภาคม 2552

โรงแรมบิ๊กทรี บูติค โฮเทล

เจ้าของงานคุณเจตน์ ตุวพลางกูร
ผู้ควบคุมงานบริษัท บิ๊กทรี บูติค โฮเทล
มูลค่างาน7.2 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกันยายน 2557
วันแล้วเสร็จเมษายน 2558

โรงแรมฮักนิมานเชียงใหม่

เจ้าของงานบริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด
ผู้ควบคุมงานบริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด
มูลค่างาน61 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นธันวาคม 2555
วันแล้วเสร็จมิถุนายน 2557

อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 9 ชั้น

เจ้าของงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน199 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกุมภาพันธ์ 2553
วันแล้วเสร็จกันยายน 2554

อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลค่างาน84 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกรกฏาคม 2552
วันแล้วเสร็จตุลาคม 2554

หอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน91 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกรกฎาคม 2550
วันแล้วเสร็จตุลาคม 2551

อาคารสำนักงาน 4 ชั้นและอาคารพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
มูลค่างาน54 ล้านบาท
สถานที่ตั้งต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นธันวาคม 2550
วันแล้วเสร็จมีนคม 2552

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานAnglo Asia Projects and Engineering Ltd.
มูลค่างาน75 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันเริ่มต้นกุมภาพันธ์ 2549
วันแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2551

อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานAnglo Asia Projects and Engineering Ltd.
มูลค่างาน75 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันเริ่มต้นกุมภาพันธ์ 2549
วันแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2551
 • project 0

  อาคารหอพักนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • project 1

  นอร์ท 1,2,3 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

 • project 2

  นอร์ท 4,5,6 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

 • project 3

  นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

 • project 4

  คอนโดอรสิริน The Next 1

  บริษัท จิราชัย จำกัด

 • project 5

  อาคารจอดรถขนาด 9 ชั้น

  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • project 6

  ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 24 ห้อง

  โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

 • project 7

  ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • project 8

  สถานีไฟฟ้าย่อย เชียงใหม่ 4, ลำพูน 3, วังทอง

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • project 9

  ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • project 10

  โรงแรมบิ๊กทรี บูติค โฮเทล

  บริษัท บิ๊กทรี บูติค โฮเทล

 • project 11

  โรงแรมฮักนิมานเชียงใหม่

  บริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด

 • project 12

  อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 9 ชั้น

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • project 13

  อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • project 14

  หอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • project 15

  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • project 16

  ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • project 17

  อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่