ตัวอย่างผลงาน

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด

ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน159 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จ 2558

นอร์ท 1,2,3 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน110 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จธันวาคม 2556

นอร์ท 4,5,6 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน120 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จตุลาคม 2557

นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน200 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จธันวาคม 2556

คอนโดอรสิริน The Next 1

เจ้าของงานบริษัท จิราชัย จำกัด
ผู้ควบคุมงานบริษัท จิราชัย จำกัด
มูลค่างาน150 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จพฤษภาคม 2557

อาคารจอดรถขนาด 9 ชั้น

เจ้าของงานคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
มูลค่างาน260 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2556
 • project 0
  อาคารหอพักนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • project 1
  นอร์ท 1,2,3 แลนด์ แอนด์ เฮาส์
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • project 2
  นอร์ท 4,5,6 แลนด์ แอนด์ เฮาส์
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • project 3
  นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • project 4
  คอนโดอรสิริน The Next 1
  บริษัท จิราชัย จำกัด
 • project 5
  อาคารจอดรถขนาด 9 ชั้น
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักลงทุนสัมพันธ์

Untitled Document

สมัครงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา

สำนักงานใหญ่

ติดต่อเรา

เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : (053) 271-420
โทรสาร : (053) 818-465

ติดต่อทั่วไป : chiangmairimdoi(@)cmrd.co.th
ติดต่อสมัครงาน : hr(@)cmrd.co.th
สายด่วนผู้บริหาร : md(@)cmrd.co.th